skrivet om rasen

skrivet om rasen

Domarkompendium

Med jämna mellanrum skrivs domarkompendiet om för att med större precision kunna lotsa domare rätt när dom bedömer rasen. Värdefullt vetande för att lära hur en standardnära tibetansk mastiff ska se ut och föra sig.

The Cronichal - The last stand of the TM

 av Mary Fisher

Av mr Jay Sing, mycket kunnig Indisk uppfödare om TM

ur Modern molosser

Richard Eichhorn skriver om rasen han fött upp i decennier

RAS - rasspecifika avelsstrategier

Alla rasklubbar är ålagda att med som senast 5 års mellanrum utvärdera avelsarbetet i rasen och visa åt vilket håll uppfödarna nu borde sträva för att hålla rasen sund och vid sin ursprungliga funktion och utseende,

Om tibetansk mastiff av mrs Eric Bayley 1937 

From the Chineese National Club

Last stand of the Tibetan mastiff

Standard för tibetansk mastiff enligt FCI

Alla raser i FCI har en standard som beskriver rasens ursprung, funktion, mentalitet och utseende. Domare skall döma efter standard som rättesnöre och uppfödare skall avla med standard som rättesnöre.

av Don Messerschmidt om Tibetansk mastiff

Monika Wahlstedt skriver om Tm i Sverige för en kinesisk bok

Svenska hunduppfödarföreningens webbtidning nr 2 2022, Sanna Sander och Monika Wahlstedt, skriver om rasen,

Role of the Tibetan mastiff in the nomad life. 

By Robert Ekwall 1963