mh för TM från 2003

Skriv din text här ...

För många år sedan väcktes mitt intresse för MH (mentalbeskrivning hund)  av en forskare som ville jämföra hundar av urhundstyp med andra raser. Vi var några TM ägare som anslöt. Kontakten med beskrivare och testledare bestod och ytterligare några år senare kunde en grupp ur min uppfödning samt ytterligare andra TM beskrivas. 

Tack vare TM ägaren Jeanette Sjöstedt kom möjligheten att få till ett MH vid Vallby utanför Enköping med Rottweilerklubben som formell arrangör. Planer smiddes och inbjudningar till valpköpare och vänner skickades ut. Uppslutningen var god. Banan ligger vid kanten av skogen vid den vackra Trögden (så heter odlingslandskapet i trakten) Banan är inhägnad. Det där med inhägnat är viktigt för oss med TM. Vi vet ju att våra hundar bara vandrar iväg och gör det dom vill när dom inte ser nån nytta med att göra vad vi vill. Sånt är ok på MH och då är det en förutsättning att banan begränsas av ett lagom högt staket.

En MHbana består av olika standardiserade stationer. Här kan man avläsa hundens, kontakt, lek, jakt, passivitet, lek på avstånd, visuell och ljud överraskning samt hot och skottberördhet som triggas och beskrivs i en femgradig skala. Det finns inget rätt eller fel. Det är bara en beskrivning, ingen besiktning eller prov. 

'Ett MH leder till att man på sikt får en standardiserad beskrivning av en ras. Det finns åldersvariationer på beteenden. En ung hund är lite mer som ett råmaterial, sa vår beskrivare Patrik. Det är då man ser vad som är rasbundet. Äldre hundar har lärt av livet, påverkats av sin ägare och då kommer erfarenheten fram som ett stöd i alla situationer. Bästa ålder för MH varierar för olika raser men från 1,5 års ålder är vanligast. 

Resultatet beskrivs i protokoll. Protokollet blir officiellt i SKKs databas. 

Varför skall man göra MH? Det finns många skäl. För att din medvetenhet om din hunds mentalitet i olika situationer ökar. Du blir ofelbart stolt över din hund. Som uppfödare för att se vilka egenskaper som ärvs.  För att bidra till att Tibetansk mastiff blir en av de raser som har ett rasmedelvärde beskrivet hos SKK så att man kan prata på ett balanserat sätt om våra hundars mentalitet med ett språk som andra hundmänniskor förstår sig på. Och sist men inte minst för att ha himla roligt tillsammans med andra likasinnade. Sedan 2022 har TM ett rasmedelvärde och det syns i de inidivuella diagrammen nedan. Vi kan börja prata om hur TM brukar bete sig i situationer som den som arrangeras på banan.

Uppfödare som varit drivande i att få till MH för TM är; Bod Khyi, Magma Chambers, Mimayin och Klastorpets kennel.


Fotogalleri