avelsstrategi

 • Bod Khyi följer SKK avelsrekommendationer för Tibetansk mastiff.
 • Bod Khyi följer SKKs krav på sund avel.
 • Bod Khyi strävar efter att behålla den klassiska typen av rasen.
 • Bod Khyi strävar efter avel med fenotypiskt (utseendemässigt) lika men i stor utsträckning genotypiskt olika hundar i syfte att bredda den genetiska variationen och ändå behålla rasens exteriör och psyke. Målet är att inavelsgraden skall hållas låg
 • Bod Khyi vill om möjligtvänta med att para en tik till närmare 3 års ålder. Rasen mognar sent och så dags har tikens (och hennes syskons) eventuella brister hunnit visa sig.
 • Bod Khyi använder samma tik maximalt två gånger i aveln för att inte begränsa rasens genpol.
 • Bod Khyi använder samma hane max två gånger i sin egen avel för att inte begränsa rasens genpol.
 • Bod Khyi upprepar inte en föräldrakombination för att inte begränsa rasens genpol. Men har ändå gjort det en gång då inget annat var möjligt. Ett undantag som får bekräfta regeln.
 • Bod Khyi kan berätta om sina skäl bakom val av avelskombinationer.
 • Bod Khyi redogör till sina valpköpare för alla kända förtjänster och brister hos avelsdjuren samt deras förfäder och släktingar.
 • Bod Khyi redovisar kullarnas hälsoutveckling under livet baserat på tillgänglig fakta från ägare samt registrerad information i SKK databas.
 • Bod Khyi informerar ägaren till hanar som nyttjats i kennels avel om avkommornas utveckling, hälsa och utvärdering av kullen.
 • Bod Khyi strävar efter ett aktivt och prestigelöst samarbete med uppfödare såväl i Sverige som utomlands.

Klicka här och börja skriva. Ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

Bod Khyi strives to breed phenotypically (visually) similar but genotypically different dogs in order to broaden the genetic variation and still remain the breed's psyche and exterior.
Bod Khyi wants to use only females with good mentality who has shown to be good family dogs.
Bod Khyi does not breed a female until she is closer to 3 years old. The breed matures late and at that time the bitch (and her siblings) have had time to show their more longterm health and quality.
Bod Khyi informs puppybuyers of all known lacks, faults and diseas history in dogs used in breeding and their anchesters and relatives as far as info is available.   

Bod Khyi informs the owners of the stud-male of a litter about a litters progress, health and evaluation over time.
Bod Khyi does not breed the same bitch more than twice in order to not restrict the breed's gene pool. Due to same reasons a male is only used twice in the kennels own breeding program.
Bod Khyi does not repeat a parental combination since it would restrict the breed's gene pool. Still I have, out of certain reasons, done that once. Ask me if you want to know more.
Bod Khyi follow The Swedish Kennel Club´s rules and breeding recommendations.
Bod Khyi strives for an active and open cooperation with breeders in Sweden as well as abroad..