TM

En ras med många namn

 • Tibetan Mastiff – engelska
 • Do-Khyi - tibetanska
 • Tsang Kyi - tibetanska
 • Dogue du Tibet -franska
 • Tibetaanse Mastiff - holländska
 • Tibetansk mastiff - svenska
 • Tiibetinmastiffi - finska

 • Tibetskà Doga - tjeckiska
 • Dogue do Tibete - portugisiska
 • Perro Tibetano -spanska
 • Mollossi del Tibet - italiensk
 • Zang Ao – kinesiska
 • Do Khyi – tyska
 • Do khyi- polska
 • Tiibeti Mastif - estniska

En ras med många ansikten

TM är en ras med bred variation i utseende. En del har längre päls, andra kortare. Färgen varierar stort. Några hundar är tyngre andra lättare byggda. En del hör till ytterligheten både uppåt och neråt avseende höjd. Gemensamt för dem är att de skall klara den Himalayanska högplatåns omväxlande och hårda klimat. Ögonkanterna måste sluta tätt, kinderna och läpparna får inte vara hängande och blöta, pälsen ska vara snudd på fuktavstötande annars kommer hunden gå under. Den skall också vara en rörlig hund med en tigers smidighet och snabbhet och kommer då kunna försvara mot såväl vargar som snöleoparder.

Tyvärr har uppfödare i Kina och andra länder från början av 2000 talet börjat korsat in andra raser. Kanske för att öka storlek, tyngd, pälsmängd eller beteende. Idag pratar vi om nyttan med utavel, och nyttan med inkorsning. För TM med stor ursprungliga variation är det inget som behövs. Gränser kan korsas och import kan göras. Acceptans för den fenotypiska olikheten borde räcka för att hålla rasen sund.

En förklaring till mixen med andra raser är troligen att man för något decennium sedan kunde sälja TM för runt 1 miljon kronor i Kina. En lukrativ affär.. Dessa hundar saknade sund hälsa, rörelseförmåga och utseende. De syns än på photoshoppade bilder där storlek, pälsmängd och imponerande beteenden är i fokus. De går under namnet Market dogs – hundar som säljs på marknaden. Haussen ledde till ett stort överskott på TM i Kina och då intresset svalnade återfanns TM på Kinas hundköttsmarknader. 

Som motpol skall skrivas att det finns uppfödare i Tibet och i andra länder som söker ursprungliga hundar för att starta upp avel med dem. Det berättas om bevarandeprogram där man medvetet handlar in hundar som lever över 4000 m höjd. Så högt upp i Himalaya har inte de uppblandade hundarna nått. Höjden över havet blir där en garant för äkthet.

Andra uppfödare, liksom Bod Khyi, söker typlika hundar med sund anatomi och mentalitet och söker hålla den genetiska variationen vid och typen korrekt.

 FAQ

Frequently asked questions

Hur många tibetanska mastiffer föds varje år i Sverige?
Det varierar, men mellan 0-4 kullar årligen har det hittills handlat om. Vilket blir  0 - 30 valpar.
Vad har man dom till?
Man får en vän för livet och så är det en gårds- och boskapshund som tar sitt uppdrag att vakta sin egendom och larma på största allvar. En tibetansk mastiff skäller. Starkt och mycket! Det är ingen bruks- ,  agility- eller sökhund. Den kan lära sig allt och lär lätt men avskyr tjat. I Sverige finns en TM som jobbat som tjänstehund efter avlagda prov.

Kan hunden vara ensam hemma?
Ingen hund gillar att vara utan sin flock. En TM är därtill en hund som älskar frihet och utomhusliv. Att ensamhet under några timmar om dagen går bra berättar flera TM ägare om men då ska det börjas i tid. För vill den ut så äter den sig ut genom dörren.

Är det sant att dom inte kan bo i lägenhet?
TM vaktar sin gård och sina ägor. Det finns nedärvt i rasen. Den mår bäst då den får utföra sina sysslor, dvs att patrullera sina marker i relativ frihet. Det är uppfödarens ansvar att se till att valparna hamnar i en miljö där rasens naturliga instinkter får utrymme. Det kan inte göras i lägenhet.

Var kan jag få träffa en tibetansk mastiff?

Ta kontakt med en uppfödare och visa ditt intresse. Ibland är man välkommen hem ibland hänvisas man til evenemang där TM visas. Ta kontakt med ras- och specialklubb för att få veta mer.

Vad behöver jag tänka på om jag skaffar en TM ?
Läs, läs läs!!! I böcker och på nätet!
Träffa människor som lever med tibetansk mastiff inte bara en gång utan flera. Umgås med tibetanska mastiffer, inte bara en utan flera.
Får en TM vad den behöver om den bor hos dig? Att bli börja leva med TM förändrar livet och från den dag hunden satt sina stadiga tassar i ditt hem är inget längre som förut. Tibetan mastiff rules!

Vad ska jag fråga uppfödaren om?

 • Allt om föräldrarnas hälsa, brister och förtjänster och varför man tror att just denna kombination leder rasen framåt.
 • Kullens inavelsgrad så inte stamtavlan är för snäv. Då ökar risken för att sjukdomsanlag möts i valpen. 
 • Om tiken eller hanen fått valpar tidigare kan du fråga om dom, deras hälsa och deras sinnelag.
 • Du ska få träffa tiken och helst hanen också för att försäkra dig om att det är mentalt sunda hundar. 
 • Uppfödaren ska du kunna kontakta i både mot och medgång. Stämmer personkemin? 

Stöd får du också på SKK hemsida. www.kopahund.se