avel

Kennel Bod Khyi informerar tydligt sina valpköpare om vilka förväntningar man kan ha på rasen och på ett valpköp. Alla uppfödare efter att avla fram sunda, friska, långlivade hundar. Men, det ligger i sakens natur, att hundar kan bli sjuka och utvecklas tokigt utan att uppfödare eller för den skull valpköpare agerat fel.
Rak kommunikation från start är nyckeln till förståelse och samarbete. 
För att underlätta detta får valpköpare ta del av och signera ett förväntansdokument som är granskat av en i köprätt skicklig djur-jurist.
 • Bod Khyi följer SKK regler och normer för avel och uppfödning
 • Bod Khyi följer Svensk Tibetansk mastiffklubbs rekommendationer för avel.
 • Bod Khyi strävar efter att behålla den klassiska typen av TM, Do khyi.
 • Bod Khyi strävar efter kombinationer som är fenotypiskt (utseendemässigt) lika men genetisk olika, för att behålla hög genetisk variation i rasen. Inavelsökningen siktar mot noll.
 • Bod Khyi vill om möjligt inte använda en tik i avel före 3 års ålder. Så dags har tikens och hennes syskons eventuella sjukdomar visats. 
 • Bod Khyi använder samma tik och hane maximalt 2 gånger i avel. Allt för att inte bidra till utarmning av rasens genpol.
 • Bod Khyi upprepar inte en avelskombination. Allt för att inte utarma rasens renpol i landet Likväl har Bod Khyi gjort det, vilket får beskrivas som ett undantag som bekräftar regeln.
 • Bod Khyi kan alltid motivera sitt val av avelskombination. 
 • Bod Khyi redogör till sina valpköpare för alla kända och styrkta förtjänster och brister hos avelsdjuren deras förfäder och släktingar.

 • Bod Khyi återkopplar till valpköpare om hälsoutvecklingen i aktuell kull baserat på tillgänglig fakta från ägare och redovisade resultat i SKK databas,
 • Bod Khyi informerar hanhundsägaren om avkommornas utveckling, hälsa och utvärdering av kullen.  
 • Bod Khyi strävar efter ett aktivt och prestigelöst samarbete med uppfödare i Sverige och utomlands. 

Kennelns krav för att egna hundar ska få gå i avel. 

Känd Hd status 
Känd ED status
Ögonlysning enl SKK normer 
MH beskriven är ett bonus.