mentalbeskrivning valp MV

mentalbeskrivning valp (mv) 

.Syftet med att beskriva valpar är att få ett underlag om den medfödda mentaliteten, ett underlag som kan utvärderas. Alla valpar oavsett ras kan göra mentalbeskrivning valp

 • i avelsarbetet i kenneln

 • gentemot framtida MH eller annan beskrivning av hundens vuxna mentalitet

 • inför val av valpköpare till varje valp eller som underlag för tips på vägen till valpköparen.

momenten som ingår

Man kollar fyra olika aspekter av valpens mentalitet. 

1. Social lek där valpen springer efter, leker, griper eller initierar dragkamp.

2. Föremålslek eller föremålsintresse där nyfikenhet, trygghet och gripande syns.

3. Social trygghet och eventuell rädsla.

4. Intresse för främmande människor och hälsning

läs mer på SBK om (mv)

så här går det till

Hos SBK kan du hitta auktoriserade valpbeskrivare som gått utbildning och haft praktik enligt SBKs utbildningssystem. Jag är en sån valpbeskrivare.

 • Kostnad 495 kr för 6 valpar. (fler valpar tillkommer 100 kr/valp. Reseersättning 25kr/mil
 • Din kull skall vara mellen 7-9 veckor gammal. 
 • Du ordnar med ett utrymme, lokal i vilken valparna aldrig tidigare vistats och där de inte heller kan höra tiken eller resten av kullen
 • Beskrivaren tar med sig det nödvändiga materialet och du ser till att det finns ledig golvyta som inte är belamrad av möbler.
 • En valp i taget sätts in i rummet. Uppfödaren lämnar. En person som är okänd för valparna kan sitta stilla i rummet och filma. Eller så har du ett fönster du kan filma in igenom.
 • Beskrivaren utför de första momenten, Vid momentet där valpen skall undersöka 6 olika leksaker kommer uppfödaren in i rummet och beskrivningen fortsätter. 
 • Efter sista momentet där valpen tar sig förbi ett hinder och över ett ojämnt underlag är beskrivningen klar.
 • En kort sammanfattning ges muntligt. Sen är det dags att fortsätta med nästa valp.

Här kan  du se en film från SBK om hur en beskrivning går till.. Klicka på länken nedan till youtube,

se en film om hur det går till

det här får du som uppfödare

Beskrivaren fyller i sina observationer i ett protokoll som skickas över till dig som uppfödare. 

Där ser du varje enskild valps reaktioner i skenet av sina syskons i form av ett spindeldiagram.

Du får också sammanställning av hela kullen i form av ett sprindeldiagram,.

Om varje valp har beskrivaren gjort noteringar utöver det standardiserade protokollet. Dessa noteringar får du också. En nyckel med beskrivningen ges också till uppfödaren.

Det är bara du som får ta del av beskrivningens resultat. Du bestämmer hur du vill använda det.

När valparna är gamla nog att göra MH eller BPH kan du återigen ta fram det gamla MV protokollet och se om det man anade i valpbeskrivningen syns ännu tydligare som vuxen.  

kull-spindel för tibetansk mastiff-kull 8veckor